Nickelback so toženi zaradi “kršenja avtorskih pravic”

Nickelback so toženi zaradi "kršenja avtorskih pravic"
Chad Kroeger - Nickelback - foto: Ullstein Bild/Getty Images

Moški po imenu Kirk Johnston je vložil tožbo proti Nickelback, Roadrunner Records, Warner Chappell Music, Inc. in Live Nation, v kateri je navedel, da so s skladbo “Rockstar” iz leta 2005 kršili avtorske pravice.

Glede na tožbo, je Johnston leta 2001, ko je bil v skupini Snowblind Revival, napisal pesem, imenovano “Rock Star” in naredil 15 izvodov na kaseti, ki jih je poslal založbam, med drugim tudi Roadrunner Records in Warner Chappell Music. Johnston trdi, da so omenjene založbe skupini Nickelback omogočile dostop do skladbe, oni pa so jo kopirali. Johnston je pojasnil, da je bila kopirana “znatna količina glasbe”, vključno z “tempom, obliko pesmi, melodično strukturo, harmonično strukturo in lirično tematiko”. Zahteva odškodnino zaradi kršitve avtorskih pravic in odredbo zoper nadaljnjo kršitev.

Pri Nickelback so se odzvali, da Johnston ne more zahtevati kršitve avtorskih pravic, ker obe pesmi “nista bistveno podobni običajnemu opazovalcu”. Sodnica za prekrške, Susan Hightower, je tožbo pregledala in svoje priporočilo 11. avgusta podala sodniku Robertu Pitmanu z okrožnega sodišča ZDA za zahodno okrožje Texas. Čeprav je rekla, da je treba pritožbe zoper Live Nation zavrniti, je opozorila, da Johnston upravičeno trdi, da so člani skupine Nickelback imeli dostop do njegove skladbe.

Če gre za kršenje avtorskih pravic, lahko presodite tudi sami. Spodaj si lahko poslušate obe pesmi.

Snowblind Revival – Rock Star

Nickelback – Rockstar