Izjava za medije ob požigu Jalla jalle

Požar v Jalli Jalli je bil podataknjen. (FOTO: Gasilska brigada Ljubljana)
Požar v Jalli Jalli je bil podataknjen. (FOTO: Gasilska brigada Ljubljana)

V sredo, 6. junija 2018 ob 3.30 zjutraj je klub Jalla jalla zajel požar, ki je bil podtaknjen na dveh mestih na verandi. Mediji so dogodek predstavili kot enkraten incident. Vendar požig Jalle Jalle ni zgolj tema črne kronike, temveč je rezultat širšega in večletnega stanja na območju Center Tabor v Ljubljani.

Problematike preprodaje drog in povečano nasilje

V preteklosti smo AKC Metelkova mesto in okoliški stanovalci opozarjali Mestno občino Ljubljana in pristojne državne inštitucije skupaj s policijo na vse večjo problematiko preprodaje drog in povečanega nasilja na območju celotne soseske od Parka Tabor do Masarykove ceste. Seznanjeni smo s preventivnimi programi v šolah in financiranjem nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti z drogami, ter z načrti novega metadonskega centra. Pozdravljamo tudi nedavno odprtje dnevnega centra za odvisnike v neposredni bližini metadonskega centra v ZD Ljubljana. Kljub temu pa se število agresivnih uporabnikov in preprodajalcev prepovedanih substanc konstantno povečuje. Na omenjenem območju že zaznavamo organizirano preprodajo drog, medsebojna fizična obračunavanja in grožnje. Grožnja s požigom ni bila prva. Na žalost se je tokrat uresničila. Osebo, odgovorno za požig smo večkrat prijavili policiji zaradi nadlegovanja, fizičnih napadov in groženj z hladnim orožjem, vendar se je kljub njihovem posredovanju vedno vračal nazaj.

Gasilci so se nemudoma odzvali.
Gasilci so se nemudoma odzvali.
Vse to kaže, da je socialna politika na področju zmanjševanja škode in zdravljenja odvisnosti neučinkovita in zastarela, ne odgovarja na izzive s katerimi je soočena. Stroka in nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z odvisniki, že dolgo časa predlagajo konkretne rešitve, ki temeljijo na dobrih praksah iz drugih evropskih mest, ki so se v preteklosti soočila s podobnimi težavami in vzpostavila uspešne modele mirnega sobivanja prebivalcev mest in uporabnikov drog. Hkrati so uspešno zmanjšala koncentrirano nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami. Nekatere od teh praks (npr. varne sobe) bi morda celo že uvedli v slovenskem prostoru, če ne bi ključna odločitev zastala pri etični komisiji, ki se že nekaj let ne želi opredeliti do naprednejših in drznejših metod zmanjševanja škode na področju uživanja drog. Dokazano je, da ti ukrepi omogočajo varen in higienski prostor, predvsem pa zmanjšujejo stigmo, zmanjšujejo škodo in uporabnikom drog vračajo človeško dostojanstvo. Dokler ne razčistimo s temeljnimi etičnimi vprašanji, bomo ves čas priča prelaganju odgovornosti med pristojnimi državnimi in mestnimi organi, ter posledično vedno večjo človeško stisko – na eni strani v konfliktih v medsosedskih odnosih in na drugi v razraščanju organiziranega kriminala.

AKC Metelkova mesto že 25 let gradi prostor svobode in kulture medosebnega sobivanja, izražanja in solidarnosti. V hitrem razvoju mesta in vse večjemu razmahu turizma smo zatočišče socialno šibkim skupinam in obrobnim kulturno-umetniškim izrazom. Trenutno stanje ruši družbeno solidarnost tako na ravni soseske kot tudi celotnega mesta. Tokrat je bil uničen prostor. Naslednjič lahko pride do poškodb in celo smrti. V tem primeru bomo odgovorni vsi, ki si bomo pred to problematiko zatiskali oči. Pripravljeni smo sodelovati v procesu reševanja skupnega v mestu, vendar pa je nesmiselno pričakovati, da bomo to rešili mi in okoliški prebivalci brez konkretne, na lokalnih posebnostih temelječe socialne politike, ki bo odgovorila na posledice sprememb prenove in razvoja mesta.

Metelkovke in Metelkovci