Izjava za javnost po tiskovni konferenci o ukinitvi sofinanciranja medijskih vsebin

Finale Klubskega maratona 2021 Radia Študent
Radio Študent

0sofinanciranja medijskih vsebin za Radio Študent

Strokovna komisija MK: “Projekt Urbana študentska medijsko-izobraževalna platforma 2021 izkazuje manjšo mero pomembnosti z vidika zagotavljanja rednega, objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov.”

Ministrstvo za kulturo (MK) je na letošnjem razpisu za sofinanciranje medijev Radiu Študent (RŠ) popolnoma ukinilo sredstva za sofinanciranje programskih vsebin, kar bo najstarejšo evropsko urbano skupnostno in študentsko radijsko postajo posebnega pomena potisnilo pred najtežji preživetveni izziv v vsej njeni 52-letni zgodovini. Radio Študent se je tako znašel v družbi sankcioniranih zaradi “neuravnoteženosti”, med katerimi so tudi trije osrednji nacionalni mediji (Dnevnik, Delo in Mladina). Ob sredstva so po trenutno dostopnih informacijah tudi štirje drugi radii posebnega pomena ter spletna portala Vrabec anarhist Društva slovenskih pisateljev in Kulturosfera Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture.

Brez sofinanciranja MK je na Radiu Študent tako ostalo 3.080 oddaj programa uredništva oziroma več kot 650 ur programskih vsebin s področja kulture in umetnosti, pa tudi civilne družbe in manjšinskih skupnosti, znanosti ter politike – gre zlasti za področja in tematike, ki so v ostalih medijih zapostavljene. Zaradi ukinitve sofinanciranja MK bodo prizadeti tudi številni mladi, ki se po principu učenja ob delu na RŠ trenutno usposabljajo za medijske poklice. Na jesensko avdicijo za novinarje in lektorje ter na pomladno za programske službe (tehnike, spikerje in videaste) se je prijavilo več kot 350 kandidatov, kar izkazuje izjemen interes za delo na RŠ med mladimi. V obdobju od septembra 2020 do sredine maja 2021 smo tako že sprejeli okoli 50 novih novinarjev, usposabljanja za programske službe pa so ravno v teku.

Brutalen rez v proračun Radia Študent s strani MK je bil toliko večje presenečenje, saj je RŠ zadnja leta na razpisu prejemal po skoraj 100.000 EUR (99.220 EUR leta 2020, 95.700 leta 2019); sredstva sicer predstavljajo 50 % sofinanciranja medijskih vsebin na letni ravni. Prijavo RŠ na medijski razpis so v zadnjih osmih letih obravnavale najrazličnejše strokovne skupine različnih vlad in različnih barv, a so ne glede na to vsakič prepoznale visoko dodano vrednost programskih vsebin, predlaganih za sofinanciranje, saj gre za vsebine od mladih za mlade.

Iz odločbe MK o zavrnitvi sofinanciranja RŠ za leto 2021 je razvidno zelo raznoliko točkovanje prijavljenega projekta, kar dodatno nakazuje na politično motiviranost članov komisije. Razpis je bil sicer identičen lanskemu, merila ocenjevanja prav tako, vloga, ki smo jo prijavili, pa docela primerljiva. V obrazložitvi je komisija med drugim zapisala, da “projekt izkazuje manjšo mero pomembnosti z vidika zagotavljanja rednega, objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov”. Odločba MK je sicer tako slabo obrazložena, da ne ponuja zadovoljive strokovne utemeljitve za zavrnitev sofinanciranja medijskih vsebin RŠ.

Sredstva iz razpisa za sofinanciranje medijev MK poleg vse nižjih sredstev ustanovitelja RŠ, Študentske organizacije v Ljubljani, za radio predstavljajo enega ključnih virov financiranja in so neobhodno potrebna za njegovo jedrno delovanje. Prikaz višine sredstev za jedrno delovanje RŠ od ustanovitelja ŠOUL in MK po letih je zgovoren:

* skupno 231.800 € v letu 2018, od tega 152.000 € ŠOUL in 79.800 € MK;

* skupno 245.000 € v letu 2019, od tega 150.000 € ŠOUL in 95.000 € MK;

* skupno 220.000 € v letu 2020, od tega 120.000 € ŠOUL in 100.000 € MK;

* skupno le 84.000 € v letu 2021, samo od ustanovitelja ŠOUL in 0 € od MK.

Tako drastičen upad prihodkov bo pustil izjemno resne posledice na programski, izobraževalni in kadrovski strukturi Radia Študent. Ker je rezultat razpisa Radio Študent zadel šele sredi maja, ko smo skoraj 50 % programskih vsebin že izvedli (in plačali), odtegnitev podpore MK pomeni neposreden napad na skupnostni in neodvisen študentski medij, program in sodelavce RŠ. Prosti pad Radia Študent od najvišje točkovanih medijev na razpisu do popolne zavrnitve sofinanciranja zaradi nezadostnega števila točk postavlja pod velik vprašaj strokovnost novoimenovane komisije MK, ki je o razpisu odločala. Zato bomo uporabili vsa pravna sredstva za vrnitev vloge RŠ v ponovno odločanje, kar lahko glede na izvršeno dejstvo dosežemo zgolj s tožbo Ministrstva za kulturo na Upravnem sodišču.

Skrb tako uprave kot tudi uredništva je sedaj usmerjena v pridobivanje dodatnih virov, ki so mnogo nujnejši, kot smo si pred enim tednom sploh lahko predstavljali. Zato pozivamo vse podpornice in podpornike Radia Študent, da z donacijo podprete boj Radia Študent proti ukinjanju kritične misli, izvirnega novinarstva in neodvisne kulturne scene ter tako omogočite nadaljnje delovanje te edinstvene medijske in izobraževalne platforme za mlade, ki je do danes usposobila na tisoče mladih. Svojo podporo lahko izrazite tako z donacijo dohodnine – https://radiostudent.si/dohodnina/ (samo še do konca maja!) – kot tudi z donacijo na platformi ŠiriRŠ – https://siri.radiostudent.si. Srčno se zahvaljujemo vsem, ki ste nas z donacijo že podprli.