Rezultati ankete o vplivu koronavirusa na obiskovanje kulturnih dogodkov

Kino Šiška bo s to potezo razveselil številne glasbene navdušence. (FOTO: Kino Šiška)
Kino Šiška (FOTO: Kino Šiška)

Analiza rezultatov spletne ankete temelji na odgovorih več kot 2000 sodelujočih. 

Pri Kinu Šiška so pred dnevi objavili rezultate ankete stanja koronavirusa in vpliva na obiskovanje kulturnih dogodkov. Kot so poročali na MMC, je med 10. in 28. junijem na spletu potekala anketa o vplivu pojava novega koronavirusa na obiskovanje kulturnih prireditev, analiza rezultatov temelji na odgovorih 2207 posameznikov, ki so sodelovali v anketi.

Organiziranje še zmeraj prepuščeno spreminjanju pravil
Producenti kulturnih dogodkov so bili med prvimi, ki so jih prizadele marca razglašene izredne razmere. Z zaprtjem prizorišč ni bilo mogoče izvajati in obiskovati dogodkov v živo, sicer pa je tudi v tem trenutku organizacija kulturnih dogodkov negotova in prepuščena spreminjanju pravil o javnem zbiranju. Rezultati ankete so pokazali, da so vprašani pogrešali kulturne dogodke v času zaprtja kulturnih prizorišč. Dogodke si želijo čim prej spet obiskovati, če bodo organizatorji le poskrbeli za njihovo varnost in dobro počutje.Anketa je pokazala, da je kar 76,13 odstotka vprašanih pogrešalo oziroma zelo pogrešalo obiskovanje kulturnih dogodkov v času zaprtja kulturnih prizorišč. Pri vprašanju, kdaj so se pripravljeni vrniti na kulturna prizorišča, je pri vseh kategorijah prevladoval odgovor, da takoj in brez zadržkov – od največ, 88,60 odstotka pri gledališču oziroma performativnih umetnostih na prostem do najmanj, 63,74 odstotka pri kategoriji delavnic.Splet ni isto kot dogodki v živo
Nadalje je anketa pokazala tudi, da splet predstavlja velik potencial za producente in da hkrati kulturni dogodki v živo po mnenju anketirancev niso nadomestljivi s spletno ponudbo, dala pa je tudi vpogled v določanje cen spletnega prenosa po področjih. V času epidemije je na spletu vsebine domačih kulturnih organizacij občasno, pogosto oziroma zelo pogosto spremljalo 63,7 odstotka anketiranih. Spletne vsebine tujih kulturnih organizacij je občasno, pogosto oziroma zelo pogosto spremljalo 43,42 odstotka, okrog 14 odstotkov vprašanih pa si je občasno, pogosto ali zelo pogosto ogledalo plačljive kulturne vsebine na spletu. Kar 60,11 odstotka vprašanih je v času epidemije povečalo spremljanje kulturnih vsebin na spletu v primerjavi z obdobjem pred epidemijo.

Anketa je tudi pokazala, da bi večina vprašanih dogodke raje spremljala v živo kot na spletu.

Vir: MMC