Organizatorji največjega festivala pri nas se zaman obračajo na Ministrstvo

Metaldays 2019 (Foto: Promo)

V začetku meseca aprila, natančneje 4.4.2020, so se organizatorji najveljega glasbenega festivala pri nas obrnili na pristojna ministrstva s pobudo za izvedbo ukrepov. S konkretno zakonsko iniciativo. Žal so do danes prejeli le uraden odgovor s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki pa je žal izjemno splošen in kot tak neoprijemljiv in ne vliva upanja aktivnega pristopa k temu zelo obsežnemu problemu. Z Ministrstva za kulturo do danes niso prejeli nikakršnega odgovora.

Organizatorji največjega glasbenega festivala v Sloveniji so zaradi trenutne situacije in vladnih ukrepov milo rečeno zaskrbljeni, še bolj pa jih skrbi njihova prihodnost. Zato so pripravili Zakonsko iniciativo, ki bi urejal ukrepe v zvezi z glasbenimi prireditvami večjega obsega in festivali. Želijo predstaviti tudi njihov pomemben prispevek, ne le na lokalni ravni ampak na vseh možnih ravneh, ki presegajo ekonomske in turistične meje.

Poleg dokumenta iniciative je v priponki tudi dokument združenja evropskega glasbenega sektorja. Organizatorji vseh večjih glasbenih festivalov so namreč dobro povezani in seznanjeni z regulativami, ki so jih nekatere članice EU že sprejele in tudi tistimi, ki jih še bojo. Vsi stanovski kolegi so aktivno vključeni v pripravo krizne zakonodaje in menim, da je prav, da bi bilo enako v Sloveniji.

Prilagamo oba uradna dokumenta, posredovana v primeru.