Muzikalus: Predstavitev glasbene igre

FOTO: Marko Ogrin, promo
FOTO: Marko Ogrin, promo

Glasbena igra Muzikalus je namizna igra ki vsebuje 74 barvnih glasbenih kart, igralno podlago iz filca, figurice in kocko. Namenjena je trem do šestim posameznim igralcem ali trem do šestim skupinam igralcev.

Igro lahko igrajo tako mlajši kot odrasli. Pripomore k razvoju in utrjevanju glasbenega spomina, ustvarjalnosti, motorike, ritmičnega in melodičnega posluha ter pevskih zmožnosti.

FOTO: Marko Ogrin

Kratek opis glasbene igre Muzikalus:

Izvajalec si mora izmisliti svojo glasbeno nalogo vendar tako, da upošteva naloge na kartah. Repetitor, ki ga izvajalec izbere s pomočjo kocke, mora glasbeno nalogo za njim ponoviti. Če sta pri tem uspešna, dobita točke in se s svojima figuricama premikata po igralni podlagi.

Igra s pomočjo kombinacij nalog na kartah, ki si jih izvajalec izbere glede na svoje sposobnosti ali taktiko igre, razvija in osmišlja glasbene pojme kot so: tempo, dinamika, melodija, fraza ter  karakter. Vse tudi v kombinaciji z besedo in zlogi.

Če želimo utrjevati samo določene glasbene prvine ali igramo z mlajšimi igralci, lahko določene tipe kart izločimo iz igre.

Z uporabo lastnih glasbil, ki jih lahko po želji in možnosti dopolnimo tudi z Orffovimi glasbili,  razvijamo motoriko, opazovanje in v kombinaciji z drugimi glasbenimi prvinami tudi glasbeni spomin.

Naročila lahko oddate TUKAJ.